Vi støtter

LIF Langeskov - lokal fodbold forening

I 2021 gav vi fem træer for hver ny kunde

Hos Lykra Skilte vil vi gerne tage ansvar og give noget igen. I 2021 gav vi 5 træer til Folkeskovene i Danmark for hver ny kunde.

Dette blev gjort i samarbejde med Growing Trees Network Foundation – Folkskovene sikre rent drikkevand, mere natur og øget biodiversitet, skabelse af nye, rekreative områder samt oplagre CO2.